Цитологія і генетика, 2013, № 4

Климишин Д.О., Німець О.Я., Стефанишин О.М., Федоренко В.О.
Гетерологічна експресія генів lndYR та wblAgh у продуцентах антрациклінових антибіотиків Streptomyces nogalater Lv65, S. echinatus DSM40730 та S. peucetius subsp. caesius ATCC27952
Коцаренко Е.В., Лыло В.В., Мацевич Л.Л., Бабенко Л.А., Корнелюк А.И., Рубан Т.А., Лукаш Л.Л
Изменение экспрессии гена MGMT под действием экзогенных цитокинов в клетках человека in vitro
Копыл С.А., Дубатолова Т.Д., Волкова Е.И., Омельянчук Л.В.
Генетические модификаторы формирования эктопического глаза на крыле у Drosophila melanogaster
Ciampolini R., Cecchi F., Paci G., Policardo C., Spaterna A.
Изучение генетической изменчивости американских питбультерьеров, выведенных в Италии с использованием микросателлитных маркеров и генеалогических данных
Циганкова В.А., Ємець А.І., Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Галкін А.П., Блюм Я.Б.
Підвищення стійкості рослин ріпака до паразитичної нематоди Heterodera schachtii з використанням технологій РНК-інтерференції
Лозовська Ю.В., Тодор І.М., Лук'янова Н.Ю., Єфімова С.Л., Боровий І.А., Малюкін Ю.В., Чехун В.Ф.
Зміна стабільності геному та мітохондріального потенціалу пухлинних клітин у системі in vivo внаслідок впливу наноферомагнетиків з різними розмірами наночастинок
Bucci A., Cassani E., Landoni M., Cantaluppi E., Pilu R.
Анализ числа хромосом и предположения о происхождении Арундо тростникового (Arundo donax L.)
Антонюк М.З., Шпильчин В.В., Терновська Т.К.
Перманентна генетична мінливість у інтрогресивних лініях та амфідиплоїдах Triticeaе
Ференц І.В., Бродяк І.В., Люта М.Я., Сибірна Н.О.
Структурні та кількісні зміни вуглеводних детермінант глікопротеїнів еритроцитарних мембран при введенні агматину за умов експериментального цукрового діабету