ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Цитологія і генетика 2018, том 52, N 4


Литвин Д.И., Оленева В.Д., Емец А.И., Блюм Я.Б.Гистохимический анализ тканеспецифического ацетилирования α-тубулина как ответной реакции на индукцию аутофагии у Arabidopsis thaliana различными стрессовыми факторами 3-13
 
Матвеева Н.А., Шутова А.Г., Шиш С.Н., Дробот Е.А., Ратушняк Я.И., Дуплий В.П.Изменение антиоксидантного статуса трансгенных корней растений рода Artemisia после A. rhizogenes-опосредованной генетической трансформации14-22
 
Моцний І.І., Кульбіда М.П.Успадкування ознак, що контролюються непарними хромосомами, за даними щодо трансмісії моносомно-доповненої хромосоми St геному Elymus sibiricus23-34
 
Пушкарьова Н.О., Лахнеко О.Р., Белокурова В.Б., Моргун Б.В., Кучук М.В.Особливості регенерації та генетична мінливість рослин видів Crambe koktebelica та Сrambe tataria в культурі in vitro 35-44
 
Кирієнко А.В., Рожков Р.В., Парій М.Ф., Симоненко Ю.В.Генотипування зразків гексаплоїдної пшениці з роду Triticum ssp. за допомогою ISSR-маркерів45-53
 
Гергелюк T., Перепелиціна O., Остапченко Л., Сидоренко M.Вплив похідних мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин на властивості клітин раку молочної залози in vitro та in vivo54-67
 
Чернушин С.Ю., Гулковський Р.В., Лівшиць Л.А.Нова мутація в гені MECP2, ідентифікована в групі пацієнтів із синдромом Ретта з України68-75
 
Pramanik A., Datta A.K., Das D., Kumbhakar D.V., Ghosh B., Mandal A., Gupta S., Saha A., Sengupta S.Assessment of nanotoxicity (cadmium sulphide and copper oxide) using cytogenetical parameters in Coriandrum sativum L. (Apiaceae)76-78
 
Esfandani-Bozchaloyi S., Sheidai M., Keshavarzi M., Noormohammadi Z.Morphometric and ISSR-analysis of local populations of Geranium molle L. from the southern coast of the Caspian sea79-81
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 22.09.23