Цитологія і генетика, 2021, № 2

Кравець О.А., Плоховська С.Г, Горюнова І.І., Ємець А.І., Блюм Я.Б.
Джерела хромосомного поліморфізму мікроспороцитів у видів LIlium L.та Allium L: цитоміксис, екстра-хромосоми, димінуції хроматину
Кокорев О.І., Колупаєв Ю.Є., Ястреб Т.О., Горєлова О.І., Дмитрієв О.П.
Реалізація впливу поліамінів на стан продихів гороху із залученням кальцію та компонентів ліпідного сигналінгу
Земскова О.В., Курінний Д.А., Рушковський С.Р., Демченко О.М., Романенко М.Г., Главацький О.Я., Клименко С.В.
Розвиток пухлинно-індукованого ефекту свідка та радіочутливості в лімфоцитах периферичної крові хворих на гліобластому з різним статусом метилування гена MGMT в клітинах пухлини
Петрушко М.П., Будерацька Н.О., Гонтар Ю.В., Юрчук Т.О.
Морфологічні та молекулярно-цитогенетичні характеристики гігантських ооцитів людини
Поліщук Л.В., Лук'янчук В.В.
Загальні тенденції організації та локалізації crt-кластерів у геномах стрептоміцетів
Радченко М.М., Тігунова О.О., Зелена Л.Б., Бейко Н.Є., Андріяш Г.С., Шульга С.М.
Філогенетичний аналіз штаму Bacillus subtilis IFBG МК-2 та продукування рибофлавіну його індукованими клонами
Гур’янов Д.С., Антоненко С.В., Телегеєв Г.Д.
Колокалізація білка BCR з клатрином, актином та кортактином свідчить про його можливу роль в регуляції розгалуження актину та клатрин-опосередкованому ендоцитозі
Kamalipooya S., Sabet A., Jouni F.J.
Effect of Co­treatment with static magnetic field and Cis­diamminedichloroplatinum (II) on apoptosis and cell cycle progression in HeLa cell line and Hu02
Gok I., Cetinkunar S.
Pattern of RAD51­G135C polymorphism among eastern mediterranean Turkish population and association with breast cancer
Dagmura H., Yigit S., Gumusay O., Nursal A.F., Daldal E., Karakus N.
eNOS and VEGF variants might increase the risk of pancreatic cancer
Liang R., Caraballo­Ortiz M.A., Liu Y., Su X.
Сharacterization of the complete chloroplast genome of Meconopsis puniceA (Papaveraceae), an endemic species from the Qinghai­Tibet plateau in China
Ozsoy F., YIgIt S., Nursal A.F., Kulu M., Karakus N.
The impact of PER3 VNTR polymorphism on the development of schizophrenia in a Turkish population
Reis G.B., Mesquita A.T., Andrade­vieira L.F., Azevedo A.L.S., Davide L.C.
Somatic cell alterations in interspecific hybrids of Cenchrus purpureum (Schumach.) and Cenchrus americanus (L.) Morrone by genomic in situ hybridization
Amna T., Alghamdi A., Khan R., Hassan M.Sh., Khil M.­S.
Study on effects of Ag­SiO2 core shell nanoparticles on biocompatibility appraisal of myoblasts